Strona główna » Działy » Pływanie » Regulaminy

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy
Międzyszkolny Basen Pływacki - Kraków Nowa Huta

os. Kolorowe 29b
31-941 Kraków

Telefon: 12 644 59 39
Faks: 12 643 40 34

nowahuta@ksos.plRegulaminy

Regulamin rekrutacji

I. ZASADY OGÓLNE:

 

1. Pływalnia KSOS CENTRUM – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:15 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów.

2. Pływalnia KSOS OSR KURDWANÓW NOWY – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:35 (koniec zajęć), lekcje prowadzone są przez 4 instruktorów dla dwóch klas równolegle.

3. Pływalnia KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE - zajęcia odbywają się od poniedziałki do piątku w godzinach 7:30 - 15:15 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów.

4. Pływalnia KSOS MBP NOWA HUTA - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:15 (koniec zajęć). W klasach powyżej 15 osób każdą lekcję prowadzi 2 nauczycieli instruktorów.

5. Pływalnia ZSOI nr 1 – zajęcia odbywają się od wtorku do piątku w godzinach 10:35 – 14:20 (koniec zajęć). Lekcje prowadzone są przez 4 instruktorów dla dwóch klas równolegle.

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1. W pierwszej kolejności przyjmowane są grupy ze szkół podstawowych z terenu gminy Kraków.
• Klasy III ( zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji UM Krakowa).
• Klasy II, I.
• Inne
2. Rekrutacja na zajęcia trwa od 1.03.2016 do 31.03.2016 r. – zgłoszenia po terminie będą rozpatrywane tylko w przypadku wolnych miejsc.
3. Zgłoszenie zbiorcze z każdej szkoły powinno zawierać:
• dokładną ilość klas i liczebność poszczególnych grup (informacje te są niezbędne do planowania pracy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą na rok szkolny 2016/2017)
• pływalnię, na której mają być realizowane zajęcia (sugerowane dni i godziny zajęć będą w miarę możliwości brane pod uwagę)
4. W sytuacjach spornych i nierozstrzygniętych przez regulamin, ostateczną decyzję
o przyjęciu grupy podejmuje Kierownik Działu Pływania.
5. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących miejscach, przy czym szkoły składają deklarację na pływalni, którą wskazują w deklaracji z pierwszego wyboru:
• sekretariat KSOS CENTRUM, al. Powstania Warszawskiego 6
• sekretariat KSOS OSR KURDWANÓW NOWY, ul. Wysłouchów 34 a
• sekretariat KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Francesco Nullo 23
• sekretariat KSOS MBP NOWA HUTA, oś. Kolorowe 29b oraz dotyczy również pływalni ZSOI nr 1
za potwierdzeniem przyjęcia lub listownie.
6. Po zakończonej rekrutacji Dyrekcje szkół otrzymają harmonogramy zajęć oraz do podpisania 2 egzemplarze Umowy o przeprowadzenie zajęć z wychowania fizycznego - nauka i doskonalenie pływania, jeden egzemplarz dla szkoły drugi dla KSOS.
Zwrot podpisanych umów do 15 czerwca 2016 r. W przypadku nie złożenia umowy w wyznaczonym terminie szkoła może być wykluczona z rekrutacji.

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach nauki pływania

Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie mają obowiązek zapoznać się i przestrzegać Regulaminu Uczestnictwa w Zajęciach Pływania i Regulaminu Pływalni.
1. Wychowawca lub opiekun klasy ma obowiązek na pierwsze zajęcia jakie odbywają się w wodzie, przedłożyć listę dzieci podbitą pieczątką szkoły, z podpisem rodzica/opiekuna o zgodzie na uczestnictwo dziecka w lekcji oraz zaświadczenie od lekarza dla dzieci z problemami zdrowotnymi.
Na pierwszych zajęciach w wodzie dla dzieci z problemami zdrowotnymi, psycho-fizycznymi (ADHD, epilepsja, inne) bezwzględnie wymagana jest KWALIFIKACJA UCZNIA DO ZAJĘĆ W GRUPIE WYDANA PRZEZ LEKARZA.
2. Bez listy uczestników zajęć i odpowiednich kwalifikacji uczniowie nie zostaną przyjęci na zajęcia w wodzie.
3. Lekcję nauki pływania prowadzi 2 instruktorów w obecności ratownika, grupa liczy max 30 dzieci, jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
4. Na halę pływalni grupa wchodzi wyłącznie pod opieką wychowawcy lub opiekuna, o wyznaczonej godzinie, zajęcia rozpoczynają się i kończą zbiórką.
5. Za stan bezpieczeństwa ćwiczących na basenie odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz ratownik a w szatniach i pod natryskami wychowawca lub opiekun grupy.
6. W przypadku naruszenia regulaminu zajęć lub pływalni instruktor lub ratownik:
• udziela upomnienia ustnego
• usuwa czasowo z wody
7. W przypadku nieobecności ucznia na 6 lekcjach lub dłużej obowiązkowe jest usprawiedliwienie lekarskie.
8. Ze względów bezpieczeństwa uczestnikom zajęć niedozwolone jest ćwiczenie w biżuterii (zegarki, kolczyki, łańcuszki), jednocześnie za pozostawione i zagubione przedmioty na hali pływalni instruktor ani ratownik nie ponosi odpowiedzialności.

 Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat