Strona główna » Działy » Gimnastyka korekcyjna » Zasady elektronicznego naboru

Zasady elektronicznego naboru

 

ZASADY ELEKTRONICZNEGO NABORU NA ZAJĘCIA KOREKCYJNE W KSOS
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

1. Zasady elektronicznego naboru mają zastosowanie do Ośrodków:

 • KSOS Centrum,
 • OSR Kurdwanów Nowy,
 • MBP Śródmieście,
 • MBP Nowa Huta.

2. Zapisy na zajęcia korekcyjne odbywają się wyłącznie droga elektroniczną. Nabór do grup rozpoczyna się dnia 01.09.2017r. o godz. 16.00.
3. Zapisu na zajęcia może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka na stronie www.zapisy.ksos.pl
4. Zapis elektroniczny obowiązuje na dany rok szkolny.
5. System elektronicznego naboru umożliwia zapisanie dziecka do grupy:

 • wad postawy,
 • nadwag (w uzasadnionych przypadkach).

6. Zapisy do grup wad kończyn dolnych odbywają się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego zajęcia od 04.09.2017r.:

 • w KSOS Centrum: u M. Staniszewskiej (od poniedziałku do piątku), u I. Szymy (w sobotę).

7. Zapisy do grup skolioz odbywają się bezpośrednio u nauczyciela prowadzącego 
od 04.09.2017r.:

 • w KSOS Centrum: u E. Juchowskiej (w piątek) i M. Kołodyńskiej (w poniedziałek),
 • w MBP Śródmieście: u M. Krosnowskiej-Pancerz (w sobotę).

8. Do rejestracji niezbędne są:

 • adres e-mail,
 • hasło własne (8 znaków),
 • dane osobowe dziecka,
 • dane kontaktowe rodziców/opiekunów prawnych,
 • znajomość i akceptacja regulaminu uczestnictwa w zajęciach korekcyjnych oraz zasad elektronicznego naboru.

9. Zapisy elektroniczne dotyczą dzieci urodzonych w latach:

 • w KSOS Centrum i MBP Śródmieście: 2002-2011,
 • w OSR Kurdwanów Nowy: 2004-2011,
 • w MBP Nowa Huta: 2008-2010.

10. Rodzic/opiekun prawny ma prawo zapisać dziecko przez system elektronicznego naboru tylko do jednej wybranej grupy.
11. Zmiana grupy może nastąpić po wyrejestrowaniu dziecka z wcześniejszego zapisu w systemie elektronicznego naboru.
12. System elektronicznego naboru umożliwia:

 • zapis na zajęcia w jednej grupie wybranej prze rodzica/opiekuna prawnego,
 • zmianę grupy po wcześniejszym wyrejestrowaniu z zajęć – w przypadku wolnych miejsc,
 • zmianę danych: adresu zamieszkania, numeru telefonu itp.,
 • usprawiedliwienie nieobecności dziecka na zajęciach,
 • wgląd do informacji o wolnych miejscach w grupach.

13. W tygodniu od 04.09.2017r. do 09.09.2017r. będą przeprowadzane dla rodziców/opiekunów prawnych obowiązkowe lekcje organizacyjne w dniu i godzinie zgodnej z zapisem dziecka 
do grupy.
14. Elektroniczne zapisy do grup korekcyjnych kontynuowane są do dnia 31.03.2018r.

 

 ZAPISY ELEKTRONICZNE

 Copyright Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 2010

Ważne! Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności. X  Zamknij komunikat